Theo đó, HNX thông báo hủy niêm yết cổ phiếu SD7 của Công ty CP Sông Đà 7 kể từ 25/5. Cổ phiếu SD7 sẽ ngừng giao dịch tại HNX với khối lượng 10,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị theo mệnh giá là 106 tỷ đồng.

SD7 bị hủy niêm yết do có kết quả kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp. Cụ thể, trong năm 2015, 2016 và 2017, SD7 lần lượt lỗ 14,6 tỷ đồng, 211,3 tỷ đồng và 17,6 tỷ đồng. Trong quý I/2018, SD7 tiếp tục lỗ thêm gần 2 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu khác cũng sẽ cùng bị hủy niêm yết vào ngày 1/6 tới là L44 của Công ty CP Lilama 45.4 và KHL của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

Theo đó, 4 triệu cổ phiếu L44 sẽ buộc phải hủy niêm yết vì tổng số lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán tính đến 31/12/2017 đã vượt vốn chủ sở hữu thực góp. Cụ thể, năm 2017, L44 lỗ 113,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 81 tỷ đồng.

Còn với KHL, công ty này cũng bị hủy niêm yết 12 triệu cổ phiếu, do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Cuối cùng, cổ phiếu PXA của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 5/6, với 15 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hủy niêm yết theo mệnh giá 150 tỷ đồng.

Lý do PXA bị hủy niêm yết là lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định./.

D.T