Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu tại phiên họp UBTVQH. Ảnh: TTXVN

Sáng 15/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về phương án phân bổ bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2014-2016 cho các dự án dở dang có trong danh mục vốn TPCP giai đoạn 2012-2015, và dự án Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu.

Bổ sung vốn hoàn thành dứt điểm 638 dự án

Theo Tờ trình, Chính phủ dự kiến bổ sung vốn TPCP cho các dự án dở dang của các bộ, địa phương là 66.720 tỷ đồng (bằng 43,6% nhu cầu bổ sung vốn TPCP) và 6.600 tỷ đồng cho dự án Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu. Trong đó số vốn 66.720 tỷ đồng được phân bổ cho các dự án giao thông là 32.067,352 tỷ đồng, các dự án thủy lợi là 17.594,019 tỷ đồng, các dự án y tế là 17.058,629 tỷ đồng.

Chính phủ kiến nghị UBTVQH quyết định bổ sung vốn TPCP cho các bộ, địa phương thực hiện là 48.653,261 tỷ đồng cho 638 dự án bố trí cơ bản đủ vốn TPCP để hoàn thành dự án hoặc hoàn thành theo tiến độ các dự án quan trọng, theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Bổ sung 12.935 tỷ đồng để hoàn thành dứt điểm 536 dự án còn thiếu vốn dưới 100 tỷ đồng/dự án. Bổ sung 14.595,416 tỷ đồng để bố trí đủ vốn theo tiến độ giai đoạn 2014 – 2016 cho 19 dự án quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với 91 dự án dự kiến hoàn thành trong hai năm 2014-2015 với tổng số vốn bố trí 18.066,739 tỷ đồng nhưng mới đáp ứng được 33,7% vốn TPCP, Chính phủ đề nghị UBTVQH giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương căn cứ tổng số vốn dự kiến cho các dự án này của từng bộ, địa phương, tiến độ thực hiện dự án... để dồn vốn hoàn thành dứt điểm các dự án đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, thất thoát hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư cho phù hợp với khả năng bố trí vốn của từng dự án. Những dự án không có vốn bố trí phải tạm đình hoãn, xử lý sau, báo cáo trình UBTVQH quyết định trước ngày 30/4/2014.

Cơ bản chấm dứt các dự án dùng vốn TPCP

Phát biểu trước UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết việc bố trí cho 638 dự án hoàn thành đúng Nghị quyết Quốc hội để xử lý xong hoàn toàn là “vĩ đại”, vì việc xử lý những tồn đọng từ nhiều năm trước này là vô cùng khó khăn.

Bộ trưởng cho biết, đến nay đã xử lý được 638 dự án cùng với mấy trăm dự án đã hoàn thành trước đó, dùng các nguồn vốn khác. Như vậy là trong hơn 1.400 danh mục dự án, đến giờ này chỉ còn lại 91 dự án không thể bỏ được, nhưng còn thiếu vốn TPCP.

Sẽ cơ bản chấm dứt các dự án dùng vốn trái phiếu Chính phủ
Lễ khởi công đại dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, một dự án lớn sử dụng vốn TPCP. Ảnh: vuquanghatinh.gov.vn

“Như vậy sau này cơ bản chấm dứt các dự án dùng vốn TPCP, chỉ còn lại 19 dự án lớn, xuyên vùng, không thể không làm, như Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An, Ngàn Trươi - Cẩm Trang… thì đã bố trí đúng tiến độ. Còn sau năm 2016 sẽ bố trí theo tình hình lúc đó để tìm nguồn vốn, nếu còn TPCP sẽ phát hành tiếp, còn không thì tìm nguồn vốn ngân sách để tiếp tục đầu tư hoàn thành. Đây là phương án tối ưu và kiên quyết nhất”, Bộ trưởng khẳng định.

Tăng mức đầu tư cho dự án đường tuần tra biên giới

Tại phiên họp, đa số các thành viên UBTVQH tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Riêng đối với dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn 2, UBTVQH thống nhất bố trí 1.500 tỷ đồng cho dự án này, thay vì mức 1.000 tỷ đồng như tờ trình của Chính phủ. Các thành viên UBTVQH cho rằng đây là dự án cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ, do đó đề nghị bố trí đủ 1.500 tỷ đồng đầu tư cho đường tuần tra biên giới giai đoạn 2.

UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ bố trí 6.100 tỷ đồng cho dự án Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu thay vì mức 6.600 tỷ đồng, phần còn lại 500 tỷ đồng sẽ chuyển sang đầu tư đường tuần tra biên giới giai đoạn 2.

Tiếp đó, các thành viên UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phá sản (sửa đổi). Chiều cùng ngày, phiên họp thứ 24 của UBTVQH đã được bế mạc sau phần cho ý kiến về dự án Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân./.

Hoàng Yến