Dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia gồm 5 chương, 25 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo nêu rõ những quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm bia; xử lý vi phạm cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhãn in cảnh báo về tác hại của lạm dụng bia

Theo dự thảo, sản phẩm bia chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hoá đáp ứng các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và phải được in cảnh báo về tác hại của lạm dụng bia.

Bia sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam phải dán tem trên bao bì sản phẩm. Theo dự thảo, Bộ Tài chính quy định việc in, ban hành và quản lý sử dụng tem đối với bia sản xuất trong nước và bia nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Bia sản xuất để xuất khẩu thực hiện việc dán tem theo quy định của nước nhập khẩu.

Không được bán bia cho người dưới 18 tuổi

Theo dự thảo, thương nhân kinh doanh sản phẩm bia phải thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật có liên quan; có trách nhiệm đảm bảo nguồn gốc, thời hạn sử dụng sản phẩm bia theo công bố của cơ sở sản xuất; chỉ mua, bán sản phẩm bia của cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy phép sản xuất bia; không được bán bia cho người dưới 18 tuổi.

Thương nhân kinh doanh bia cũng không được bán bia qua hình thức máy bán hàng tự động hoặc qua phương tiện điện tử./.

Theo VGP