Theo Bộ GTVT, việc dán nhãn năng lượng cho xe 7 chỗ trở xuống chỉ mang ý nghĩa thông tin cho người tiêu dùng và người mua xe không bị thu phí khi xe dán tem này, đồng thời sẽ không gộp tem kiểm định, tem thu phí sử dụng đường bộ và dán nhãn năng lượng thành một loại.

ôt 7 cho

Việc dán nhãn năng lượng cho xe 7 chỗ trở xuống chỉ mang ý nghĩa thông tin cho người tiêu dùng và không bị thu phí. Ảnh: N.A

Hiện tại, các phương tiện xe cơ giới đủ điều kiện hoạt động trên hệ thống giao thông đường bộ thì phải được dán 2 loại tem cơ bản trên phương tiện bao gồm tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và tem thu phí sử dụng đường bộ.

Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xác nhận về tình trạng kỹ thuật của phương tiện đảm bảo an toàn để tham gia giao thông, được thực hiện dán lên xe thông qua các lần kiểm định định kỳ.

Còn tem thu phí sử dụng đường bộ để xác nhận phương tiện đó đã đóng phí bảo trì đường bộ. Việc thu phí đường bộ được thực hiện theo các khoảng thời gian khác nhau (có thể mua theo tháng, quý, năm tùy theo đối tượng) và khác với chu kỳ của tem kiểm định.

Việc dán nhãn năng lượng (được thực hiện theo Luật Năng lượng) cho xe ô tô con loại từ 7 chỗ chở xuống trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, chỉ có ý nghĩa thông tin cho người tiêu dùng về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe khi mua. Vì vậy, không thể gộp chung tem kiểm định, tem thu phí sử dụng đường bộ và nhãn năng lượng thành một loại.

Được biết, Bộ GTVT cũng đã lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận và dán nhãn năng lượng đối với ôtô con loại 7 chỗ trở xuống. Theo Dự thảo Thông tư quy định dán nhãn năng lượng, đối với xe ôtô con loại từ 7 chỗ trở xuống phải thực hiện việc đăng ký, kiểm tra, chứng nhận mức tiêu hao nhiên liệu và dán nhãn năng lượng trước khi cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu đưa xe ra thị trường tiêu thụ.

Cơ sở để xây dựng Thông tư trên căn cứ vào Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả cùng Nghị định hướng dẫn thi hành luật này. Bên cạnh đó, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Trong đó có quy định ôtô con (loại 7 chỗ trở xuống) bắt buộc dán nhãn năng lượng từ ngày 1/1/2015.

Theo Dự thảo Thông tư này, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố của các ôtô trước khi bán sẽ là giá trị khai báo của các nhà sản xuất, nhập khẩu ôtô nếu kết quả thử nghiệm của cơ quan thử nghiệm chuyên ngành không lớn hơn 4% so với giá trị khai báo. Trường hợp lớn hơn 4% thì lấy mức tiêu thụ nhiên liệu đo được của cơ sở thử nghiệm.

Dự kiến, từ ngày 1/1/2015, quy định này có hiệu lực thi hành đối với xe nhập khẩu; với xe sản xuất, lắp ráp áp dụng từ 1/1/2015 đối với các kiểu loại mới. Với những kiểu loại xe đã được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 1/1/2015 sẽ áp dụng dán nhãn năng lượng từ 1/1/2016./.

Trí Dũng