Cụ thể, theo Nghị quyết HĐQT vừa được SII công bố, CtyTNHH MTV Đầu tư nước SGN có vốn điều lệ 240 tỷ đồng, do SII nắm 100% vốn. Ngoài vị trí chủ tịch, SII còn đưa Giám đốc quản lý danh mục đầu tư và kế toán trưởng tham gia vào hội đồng thành viên công ty mới. Như vậy, với 6 công ty con và 2 công ty liên kết đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến kinh doanh cung cấp nước sạch, SII sắp tới sẽ có thêm công con hoạt động trong lĩnh vực này.

Được biết, trước khi thống nhất thành lập công ty con thứ 7, SII đã thông qua phương án phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu nhằm thu xếp vốn đầu tư giai đoạn 2 dự án Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) và góp vốn thành lập một công ty TNHH. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng, lãi suất năm đầu 10% và được phát hành theo 2 đợt: đợt 1 trong năm 2016, đợt 2 trong năm 2017.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm nay công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.031,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 60,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 115,3 tỷ đồng; lãi sau thuế 22,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015 (doanh thu 433,2 tỷ đồng; lãi sau thuế 113,2 tỷ đồng)./.

Đỗ Doãn