Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Thủ tướng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Bởi vậy, phải nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật.

Thực tế xuyên suốt nhiệm kỳ qua, sự thật đã luôn được nhìn thẳng, đúng như quả quyết của Thủ tướng, “bất luận trong hoàn cảnh nào, Chính phủ đều nhận diện những hạn chế, khó khăn mà đất nước đang gặp phải”. Nhiệm kỳ 2016 - 2020 là nhiệm kỳ rực rỡ về tăng trưởng kinh tế khi vào năm 2019, GDP đã đạt được quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử phát triển đất nước và đến nay, quy mô kinh tế đã đạt hơn 340 tỷ USD, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 1.200 tỷ USD giá trị GDP đã được tạo ra trong 5 năm qua, nhưng Chính phủ vẫn nhìn thẳng vào điểm yếu là, tăng trưởng kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa thực sự bền vững.

Trong 5 năm qua, nền kinh tế nước ta đã tạo ra được hơn 8 triệu việc làm mới cho người dân, trong đó bao gồm những người đến tuổi lao động và cả những người bị mất việc làm trước đó. Nhưng Chính phủ vẫn thấy công ăn việc làm của một bộ phận người dân chưa được đảm bảo, nhất là ở vùng nông thôn, khu vực nông nghiệp và khu vực phi chính thức.

Thu nhập của người dân ngày càng tăng lên, kinh tế phát triển, đời sống xã hội tốt đẹp hơn. Hiện thu nhập bình quân mỗi lao động đạt gần 5.000 USD/năm. Tính cả nhiệm kỳ qua, thu nhập bình quân của người dân đã tăng gần 145%. Đánh giá theo tiêu chuẩn của WB tính theo sức mua tương đương, thu nhập trung bình của người dân Việt Nam tương đương gần 9.000 USD. Nhưng Chính phủ vẫn thấy, mặt bằng thu nhập còn thấp và thiếu ổn định, nhất là dưới tác động của Covid-19.

Tuổi thọ trung bình của người dân nay đã tăng lên gần 74 tuổi. Theo UNICEF, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao tỷ lệ sống sót của trẻ dưới 5 tuổi. Trong Báo cáo gần đây của UNDP, Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Việt Nam đã được xếp vào nhóm phát triển cao của thế giới. Mỗi năm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục không thấp hơn 20% tổng chi ngân sách, tương đương trên 5,7% GDP, thuộc nhóm cao trên thế giới. Bên cạnh giáo dục, đã đầu tư và thực hiện ngày một tốt hơn các chính sách chăm sóc y tế cho nhân dân.

Nhưng Chính phủ vẫn thấy, chất lượng giáo dục, y tế và các chính sách xã hội nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Đô thị hóa phát triển nhưng vẫn còn những khu nhà lụp xụp, quá tải. Những vấn đề sát sườn với đời sống người dân như tai nạn giao thông, an ninh trật tự, tội phạm xã hội, ma túy, cờ bạc, cho vay nặng lãi, nhiều giá trị xã hội bị suy giảm; nhất là tình trạng suy nghĩ lệch lạc, mất định hướng giá trị, sống thiếu hoài bão, thiếu lý tưởng trong một bộ phận giới trẻ. Ô nhiễm môi trường và tác động do biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện rõ. Cả xã hội đều xót xa khi mỗi năm có nhiều trẻ em bị bạo lực, xâm hại và đuối nước và còn nhiều cụ già neo đơn, không người chăm sóc…

Đánh giá chung cả nhiệm kỳ 2016 - 2020, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong giai đoạn 2016 - 2020, tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc. Nhưng, Thủ tướng khẳng định, “chúng ta còn có thể làm tốt hơn thế”.

Nhìn thẳng sự thật, để thấy rằng để mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân thì con đường phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Đúng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng chia sẻ, “Chính phủ phải cố gắng rất nhiều, liên tục cố gắng, bởi dù nỗ lực bao nhiêu cũng là chưa đủ trong làm tròn trách nhiệm với dân”.

Đoàn Trần