fecon

Đại hội đồng cổ đông Fecon dự kiến sẽ họp vào ngày 30/6/2021

Đại hội sẽ họp vào cuối tháng 6, một số nội dung cơ bản sẽ được trình bày gồm: báo cáo hội đồng quản trị 2020 và định hướng 2021, báo cáo ban kiểm soát, báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2020, phương án huy động vốn 2021…

Tuy nhiên, dự thảo báo cáo hội đồng quản trị công ty này cập nhật đến trưa ngày 16/6 vẫn chưa có các thông tin về kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.

Còn theo các thông tin khác về kết quả hoạt động năm 2020, Fecon ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.154 tỷ đồng, tăng trưởng 2%; lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, giảm 38% so với năm trước.

Dự thảo báo cáo hội đồng quản trị của Fecon cho biết, năm 2020 công ty ghi nhận doanh số ký hợp đồng kỷ lục với tổng giá trị hợp đồng đã ký trên toàn hệ thống gần 6.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, một trong những mảng kinh doanh chiến lược mà Fecon đang đẩy mạnh phát triển là xây dựng công nghiệp, trong đó nổi bật là các dự án năng lượng sạch... khi trúng thầu hàng loạt gói thầu lớn tại các dự án điện gió.

Đó là các Dự án B&T Quảng Bình, Dự án Thái Hòa, Dự án Trà Vinh V1.3, Dự án Lạc Hòa – Hòa Đông, Dự án Quốc Vinh Sóc Trăng…

Giá trị hợp đồng ký mới ghi nhận cho các dự án điện gió mà Fecon tham gia là trên 2.000 tỷ đồng.

Công ty cho biết, đây là một bước chạy đà vô cùng thuận lợi cho Fecon trong việc thực hiện thành công chiến lược giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

Trong hoạt động thi công, ngoài lĩnh vực nền móng truyền thống, công ty cũng phát triển mảng chiến lược mới theo chiến lược đã đề ra là xây dựng công nghiệp/năng lượng và công trình ngầm.

Giá trị ký hợp đồng thi công năm 2020 đạt 5.854 tỷ đồng, trong đó hơn 60% tỷ trọng nằm ở hai mảng quan trọng trên.

fc

Tài liệu Đại hội cổ đồng của 2021 của Fecon vẫn bỏ trống phần kế hoạch 2021

Trong hoạt động đầu tư, bên cạnh các dự án năng lượng sạch tại Bình Thuận, Gia Lai, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu…, Fecon cũng tiếp tục theo đuổi và phát triển các dự án bất động sản công nghiệp tại Thái Nguyên, Bắc Giang và các dự án bất động sản đô thị tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Đồng Tháp.

Nổi bật trong số đó là dự án điện gió ngoài khơi khi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý chủ trương cho phép Fecon thực hiện nghiên cứu lập hồ sơ đối với dự án nhà máy điện gió trên biển với tổng công suất dự kiến 500MW.

Diện tích nghiên cứu khảo sát dự án trên khoảng 120km2 vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 10, Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp đại hội đồng cổ đông nếu điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Chí Tín