Ông Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Gemalink, Cái Mép - Thị Vải, Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Gemalink, Cái Mép - Thị Vải, Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 20/3/2021).

ngay trong ngày ông được Quốc hội Việt Nam bầu là Chủ tịch nước.

Việt Nam có nguyên thủ quốc gia mới khi vào ngày 5/4/2021, 468/468 đại biểu có mặt tại Nghị trường Kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIV tán thành bầu ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tháng 1/2021, đắc cử Bộ Chính trị có hai trường hợp đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 2/4/2021, QH đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu chức danh này.

Phát biểu trong lễ nhậm chức, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn QH, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước, đã tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cùng với các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, Nhân dân và đất nước Việt Nam.

Đề cao tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, lòng quả cảm nhân hậu và tình người, sự bền bỉ và ái quốc trong Nhân dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thấy rằng từ những bài học trong lịch sử, mỗi khi đất nước ta gặp khó khăn, thách thức, luôn có nguồn sức mạnh rất lớn đến từ tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập, sức mạnh của sự chính nghĩa, sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng hòa bình của triệu triệu người dân. Lịch sử vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc ở giai đoạn nào, thời kỳ nào cũng thể hiện khát vọng phát triển, lòng tự hào, tự cường dân tộc; trong hàng nghìn năm lịch sử hào hùng đó, các thế hệ tổ tiên, cha ông đã hun đúc ý chí quật cường, lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng vượt mọi hi sinh, gian khổ để giữ gìn non sông bờ cõi, xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế đất nước.

Dự cảm “trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam ta sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn, đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen”, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn tin, “dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao niềm tin của người dân đồng lòng hành động xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

Chủ tịch nước cũng không quên nhắn nhủ đến những người lính cụ Hồ dũng cảm, những chiến sĩ công an đang ngày đêm bảo vệ sự bình an cho nhân dân, sự bình yên nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc; đến đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, rằng, “Đảng và Nhà nước ta luôn sát cánh cùng Nhân dân để mùa màng thêm bội thu, để sản xuất, kinh doanh luôn thành công, để những dòng sông luôn tuôn chảy mát lành, để những trẻ em luôn có những giấc mơ và hoài bão vươn xa, để những cụ già sống trọn phần đời thật ý nghĩa, hạnh phúc và để thúc đẩy tinh thần cho những con người đang khát khao cống hiến, sáng tạo”.

Đoàn Trần