Ngày 25/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu. Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu chủ trì hội nghị.

Tăng trưởng huy động vốn qua hoạt động chào bán chứng khoán

Theo thống kê của UBCKNN, giai đoạn 2014 – 2023, vốn huy động qua chào bán chứng khoán tăng trưởng đáng kể, với tổng giá trị huy động đạt 95.170 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 3,47 lần so với tổng giá trị vốn huy động được trong năm 2014.

Giá trị vốn các doanh nghiệp huy động được qua chào bán chứng khoán giai đoạn 2021 – 2023 (kể từ khi Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực ngày 1/1/2021) là khoảng 312.000 tỷ đồng, tương đương 80% tổng giá trị vốn huy động trong giai đoạn 2014 – 2020.

Theo ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN, sự tăng trưởng về huy động vốn qua hoạt động chào bán chứng khoán được đóng góp từ nhiều yếu tố. Trong đó, hệ thống quy định pháp lý được hoàn thiện và đồng bộ tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn được xây dựng, ban hành, song song việc cập nhật, điều chỉnh bổ sung các nội dung mới phù hợp với mức độ phát triển của thị trường.

Tăng cường tính công khai minh bạch đối với các tổ chức phát hành chứng khoán
Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN, phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng thời, phương án huy động vốn của nhiều doanh nghiệp được chuẩn bị trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, kế hoạch sản xuất kinh doanh thực tế và trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nguồn vốn trên thị trường chứng khoán, góp phần đảm bảo kết quả huy động vốn thành công của từng đợt chào bán.

Ngoài ra, việc công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán, trong đó, có các thủ tục về đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại cổng dịch vụ công quốc gia và trang thông tin điện tử của UBCKNN đã góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp chủ động nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, phương án huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn của doanh nghiệp và thực trạng thị trường.

Các công ty chứng khoán cần thực hiện đúng vai trò tư vấn

Bên cạnh những mặt tích cực đã làm được, các công ty chứng khoán với vai trò là đơn vị tư vấn vẫn chưa thực hiện hết vai trò một cách đúng nghĩa. Tình trạng một số hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng vẫn còn chưa đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về điều kiện chào bán, nội dung phương án chào bán, thông tin chưa đảm bảo công khai minh bạch.

Tăng cường tính công khai minh bạch đối với các tổ chức phát hành chứng khoán
Quang cảnh hội nghị.

Thậm chí, một số tổ chức phát hành xây dựng phương án phát hành và trình cấp có thẩm quyền thông qua mà không có sự tham vấn ban đầu của tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành.

Ông Hoàng Văn Thu chia sẻ: “Chúng tôi rất mong muốn các đơn vị chứng khoán cùng với các tổ chức phát hành phối hợp chặt chẽ ngay từ khi các tổ chức phát hành có nhu cầu huy động vốn trên thị trường, phải xây dựng một kế hoạch chiến lược huy động vốn trung và dài hạn để việc lập hồ sơ đúng quy định, đầy đủ các thông tin cần thiết, huy động được vốn đúng tiến độ, sử dụng cho đúng thời điểm phục vụ cho sản xuất kinh doanh".

Ngoài ra, một số tổ chức tư vấn còn thiếu nghiêm túc khi thực hiện chức năng của một tổ chức tư vấn đúng nghĩa, không rà soát hồ sơ của tổ chức phát hành trên nguyên tắc cẩn trọng, đảm bảo hồ sơ đăng ký phát hành tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Trước những tồn tại và hạn chế, trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia đến từ Vụ Quản lý chào bán chứng khoán (UBCKNN) đã trình bày về cơ sở pháp lý, những nội dung cơ bản, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục và một số lưu ý đối với việc đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, các hình thức đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu khác; đồng thời, hướng dẫn căn cứ pháp lý, nguyên tắc lập bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng.

Ông Nguyễn Bá Sơn - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ - BIDV, chia sẻ: “Hội nghị giúp hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán được trở nên minh bạch, thuận tiện hơn, nhiều nội dung được cơ quan quản lý giải đáp rõ ràng, giúp cho quá trình chuẩn bị thủ tục hồ sơ tiết kiệm được nhiều thời gian. Từ đó, nâng cao chất lượng hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý, rút ngắn được quá trình xin cấp phép, giúp doanh nghiệp tận dụng được cơ hội thị trường”.