Hội thảo nhằm tạo cơ hội trao đổi về những yêu cầu, thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán; từ đó đề ra các giải pháp nâng cao năng lực và sự hợp tác của các bên trong đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh Hồng Thúy
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh Huyền Châu

Tại hội thảo, ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán – kiểm toán (Bộ Tài chính), đã thông tin về những thay đổi trong chính sách kế toán, những yêu cầu đào tạo kế toán, kiểm toán; đặc biệt nhấn mạnh vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người làm công tác kế toán, kiểm toán trong bối cảnh mới không còn đơn thuần là ghi chép và xử lý giao dịch mà phải trở thành những người có năng lực tham mưu cho ban giám đốc.

Nhiều thông tin liên quan đến cũng được cung cấp tại hội thảo thông qua các phiên tham luận và thảo luận của các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp, trường đại học, doanh nghiệp uy tín đã giúp người tham dự có cơ hội tiếp cận thông tin đa chiều xoay quanh nhiều vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

Cụ thể như những yêu cầu đặt ra cho việc đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện các chính sách, chiến lược mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; đặc điểm của mối quan hệ doanh nghiệp, nhà trường và tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và đề xuất những định hướng hợp tác đào tạo chuyên môn, kỹ năng cũng như hợp tác nghiên cứu.

Các nhà khoa học, chuyên gia tài chính, diễn giả chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Hồng Thúy
Các nhà khoa học, chuyên gia tài chính trong và ngoài nước chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh Huyền Châu

Bên cạnh đó là những thông tin về nguồn nhân lực đầu vào của lĩnh vực kiểm toán độc lập, quá trình và kết quả phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán cấp trung và cấp cao ở các doanh nghiệp trong vào ngoài nước…

Buổi hội thảo cũng đã giới thiệu tóm tắt các kết quả dựa trên phân tích dữ liệu về quy mô và năng lực đào tạo của 135 cơ sở đào tạo ngành kế toán, kiểm toán bậc đại học trên cả nước cũng như khảo sát gần 500 doanh nghiệp và hơn 800 cá nhân làm công tác kế toán, kiểm toán về tác động của công nghệ, những thay đổi trong bối cảnh kinh tế, xã hội đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tình hình tuyển dụng, việc làm và cảm nhận của doanh nghiệp, cá nhân về những khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu thực tế.

Smart Train thành lập năm 2009 tại TP. Hồ Chí Minh, hiện là học viện duy nhất tại Việt Nam được cấp quyền đào tạo chính thức bởi 5 hiệp hội kế toán, kiểm toán, tài chính uy tín lớn trên thế giới là Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA), Hiệp hội Kiểm toán nội bộ công chứng (IIA), Viện CFA Hoa Kỳ (CFA Institute) và Hiệp hội Chuyên gia tài chính Hoa Kỳ (AFP).