Đợt phát hành riêng lẻ của TCD được thực hiện trong tháng 4/2022, với các kế hoạch theo chủ trương đã được công ty này thông qua từ trước.

TCD dự kiến thu 1.000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
TCD phát hành cổ phiếu riêng lẻ
TDG sắp phát hành đợt trái phiếu không có tài sản đảm bảo Sẽ có quy định mới về quản lý ngoại hối với phát hành trái phiếu quốc tế REE dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bán cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên

Số lượng phát hành do Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thực hiện có quy mô 50 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tổng giá trị phát hành lên tới 1.000 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà công ty đang sở hữu; bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể, công ty dự kiến dùng 200 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty cổ phần TCD Plus, góp 300 tỷ đồng vào Công ty cổ phần BCG Land.

Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch dùng 303 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng giữ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Thành Nguyên. Phương thức thực hiện là thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng… liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng.

Còn lại, công ty sẽ dùng 197 tỷ đồng trong số tiền huy động từ đợt phát hành để thanh toán tiền vay ngân hàng./.