Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin được thành lập từ năm 1980, là tổng công ty thứ 3 thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) thực hiện cổ phần hóa trong năm nay. Tổng công ty có trụ sở tại số 1 phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội; có vốn đầu tư tại 9 công ty con và 3 công ty liên kết.

Số liệu HNX cho biết, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này vào thời điểm ngày 31/3/2014 được xác định là hơn 1.002 tỷ đồng. Tổng công ty sẽ phát hành thêm trên 4,6 triệu cổ phần để nâng vốn điều lệ sau cổ phần hóa lên 1.050 tỷ đồng. Trong phiên IPO tới, VVMI sẽ bán đấu giá công khai hơn 22,6 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.300 đồng/cổ phần, tương đương 21,55% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm từ năm 2012 đến năm 2014 của VVMI lần lượt đạt 11 tỷ đồng, 8 tỷ đồng và 60,5 tỷ đồng; ROE trong 3 năm lần lượt đạt 1,7%, 1,3% và 8,6%.

Theo kế hoạch trong giai đoạn tới từ năm 2016 đến năm 2018, doanh thu của VVMI ước đạt 2.404 tỷ đồng, 2.478 tỷ đồng và 3.353 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 24,3; 50,5 và 104,2 tỷ đồng; tỷ lệ trả cổ tức trong 3 năm là 2%, 4% và 8%./.

D.T