Tập huấn khai thuế qua mạng cho người nộp thuế. Ảnh: Nhật Nam

Trong thời gian tới, để triển khai mở rộng hệ thống kê khai thuế qua mạng, ngành Thuế Thái Bình tập trung đẩy mạnh chỉ đạo công tác tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuế; xây dựng kế hoạch tập huấn cho người nộp thuế (NNT) thuộc địa bàn cơ quan thuế quản lý, thành lập các đội hỗ trợ NNT, thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ NNT, đảm bảo NNT đã đăng ký sẽ thực hiện thành công việc kê khai thuế qua mạng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá ngành thuế, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để NNT thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Phấn đấu hết năm 2013, toàn tỉnh đạt trên 50% tổng số doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng./.

Nhật Nam