Hải quan

Cán bộ hải quan kiểm tra lô hàng khẩu trang y tế. Ảnh: Mạnh Tùng

Tổng cục Hải quan ghi nhận, trong tháng 8 năm 2021, cơ quan hải quan đã làm thủ tục thông quan cho 12 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 15,64 triệu chiếc, tăng 24,8% so với số lượng xuất khẩu trong tháng 7 năm 2021.

Cơ quan hải quan cũng ghi nhận lượng xuất khẩu khẩu trang y tế hiện nay đã giảm đáng kể so với đầu năm 2021.

Cụ thể, tháng 1 xuất khẩu 64,7 triệu chiếc; tháng 2 là hơn 48,08 triệu chiếc; tháng 3 là hơn 60,72 triệu chiếc; tháng 4 là 62,45 triệu chiếc; tháng 5 là 21,45 triệu chiếc; tháng 6 là 20,07 triệu chiếc.

Như vậy, tính chung trong 8 tháng từ đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 305,6 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại./.

Ngọc Linh