Theo danh sách Cục Thuế Thanh Hóa vừa công khai, tính đến ngày 31/5/2024, có 688 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 844,5 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp nợ thuế nêu trên đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn; có doanh nghiệp đã bị thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế là Công ty CP Tập đoàn FLC với số nợ hơn 244,3 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng Hancorp.2 nợ trên 38,7 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Công khai danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế hơn 844 tỷ đồng
Công ty CP Tập đoàn FLC dẫn đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế với số nợ hơn 244,3 tỷ đồng. Ảnh: TL

Tiếp đến danh sách là các doanh nghiệp: Công ty CP Anh Phương Sài Gòn, nợ trên 34,1 tỷ đồng; Công ty CP sản xuất và Thương mại Ba Lan - Bỉm Sơn, nợ trên 30 tỷ đồng; Công ty CP Licogi 15, nợ trên 14,8 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 4 TP. Hà Nội, nợ trên 14,4 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên Huy Hoan nợ trên 15,9 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa, nợ trên 11,5 tỷ đồng.

Công ty CP tư vấn kiểm định và xây dựng Thịnh Phát, nợ trên 11,4 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 838, nợ trên 9,5 tỷ đồng; Công ty CP Bắc Trung Nam, nợ trên 16 tỷ đồng; Công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu nợ trên 7,8 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng thương mại Nam Hà, nợ trên 8,1 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng công nghiệp Olypia, nợ trên 9,8 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, đối với tiền thuế nợ có khả năng thu, cục thuế chỉ đạo các đơn vị giám sát việc rà soát, phân loại nợ thuế phải căn cứ vào hồ sơ của người nộp thuế để phân loại theo đúng bản chất của từng khoản nợ. Thực hiện nghiêm túc việc ban hành, gửi thông báo 01/TTN (đạt tỷ lệ 100%) đến người nộp thuế theo quy định.

Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, để kéo giảm nợ thuế, đơn vị tiếp tục công tác đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế để thu hồi tiền thuế nợ đối với người nộp thuế có tiền thuế nợ lớn, dây dưa, các khoản nợ có khả năng thu trên 90 ngày, NNT đã hết thời gian gia hạn nhưng người nộp thuế không nộp ngân sách nhà nước thì phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đặc biệt là các đơn vị có các khoản nợ lớn trên 90 ngày liên quan đến các khoản thu từ đất.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục ban hành công văn (kèm theo danh sách các đơn vị chưa thực hiện cưỡng chế nợ thuế) yêu cầu các chi cục thuế thực hiện ngay các biện pháp cưỡng chế theo quy định./.