cảng-nghi-sơn-thanh-hóa.jpg

Một góc Cảng Quốc tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Có được kết quả trên, ông Ngô Đình Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho rằng, cục thuế đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần các nghị quyết của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ.

Cùng với đó, cục thuế cũng đã chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tổ chức hội nghị với các sở, ban, ngành và các nhà đầu tư nợ đọng tiền sử dụng đất để tháo gỡ những vướng mắc và yêu cầu nhà đầu tư cam kết nộp tiền sử dụng đất nợ đọng trong năm 2020.

Cục thuế cũng tập trung chỉ đạo rà soát, phân tích, đánh giá thu ngân sách theo đơn vị, lĩnh vực thu; giao dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu và dự toán hàng quý kịp thời để các phòng, chi cục thuế chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Đồng thời, chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyển địa phương và ban chỉ đạo thu ngân sách chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, năm 2020, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách vượt 7,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao, vượt 3% so với dự toán UBND tỉnh giao, tăng trưởng 5,6% so năm 2019 thực hiện.

Bước sang năm 2021, ông Ngô Đình Hùng cho biết, đơn vị được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao dự toán thu đạt 16.372 tỷ đồng. Theo đó, cục thuế đã chủ động, kịp thời triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN ngay từ đầu năm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2021.

Cùng với việc quản lý chặt chẽ và thu kịp thời các nguồn thu vào NSNN, Cục Thuế Thanh Hóa còn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

“Cục thuế cũng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách, pháp luật lĩnh vực thuế mới ban hành; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách, minh bạch các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách thuế; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý thuế và chống thất thu thuế trên địa bàn” – ông Ngô Đình Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Cục Thuế Thanh Hóa cũng sẽ thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho người dân, tạo nguồn thu ổn định NSNN./.

Văn Tuấn