Hội nghị phổ biến nội dung cơ bản liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016. Cụ thể như: Hệ thống các quy định về thuế thu nhập cá nhân áp dụng năm 2016; Thu nhập chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế; Kỳ tính thuế, Phương pháp và căn cứ tính thuế. Các vấn đề liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 như: phương pháp và căn cứ tính thuế xác định thu nhập tính thế; chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế… cũng được phổ biến cụ thể tại hội nghị.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian đối thoại với doanh nghiệp. Qua đó tiếp nhận các thông tin về tình hình thực hiện các chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế; phát hiện các vướng mắc trong tổ chức thực hiện; những sai phạm của cán bộ, công chức, cơ quan thuế để giải quyết ngay các vướng mắc theo thẩm quyền.

Đại diện các doanh nghiệp đề xuất với cấp trên sửa đổi, bổ sung chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót của cấp dưới nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp.... Nhiều doanh nghiệp góp ý với ngành thuế về những biện pháp, cách thức để cải cách thủ tục hành chính thuế; vấn đề về chính sách thuế đang gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp....

Theo ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa, từ ngày 15 - 31/3/2017, tại văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và 27 Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đồng loạt triển khai hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016 nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong chấp hành chính sách pháp luật thuế.

Việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016 trong thời điểm này rất cần thiết bởi đây là thời điểm người nộp thuế thực hiện quyết toán Thuế thu nhập cá nhân và quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thường ngày, việc hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế cho người nộp thuế do bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của Cục thuế thực hiện và được bố trí tại bộ phận "một cửa" của cơ quan Thuế các cấp. Trong tháng 3/2017, việc hỗ trợ thực hiện toàn diện hơn, có sự phối hợp của nhiều phòng, bộ phận. Ngoại bộ phận hỗ trợ như thường lệ còn tăng cường thêm bộ phận liên quan tới chính sách thuế; kê khai thuế và hiện các ứng dụng thuế với máy tính và trang thiết bị, đường truyền đảm bảo hỗ trợ nhanh và hiệu quả./.

Theo TTXVN