Cụ thể, tại Quyết định số 21/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 6.884,34 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 tỉnh: Bình Phước, Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Thêm 7 tỉnh được nhận gạo dự trữ quốc gia dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023

Kiểm tra chất lượng gạo tại kho dự trữ quốc gia trước khi xuất cấp hỗ trợ nhân dân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ảnh: Khánh Huyền

Trong đó, xuất cấp 6.292,845 tấn gạo (Bình Phước 444,96 tấn, Hà Giang 351,345 tấn, Quảng Ngãi 1.201,335 tấn, Quảng Trị 1.063,065 tấn, Bạc Liêu 1.612,845 tấn, Đắk Lắk 1.015,11 tấn, Gia Lai 604,185 tấn) để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và xuất cấp 591,495 tấn gạo cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Trước đó, từ ngày 30/12/2022 đến 13/1/2023, lãnh đạo Chính phủ đã ký 5 quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2023.

Riêng trong ngày 13/1/2023, tại Quyết định số 14/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 257,34 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại Quyết định số 15/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.537,795 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Trong đó, xuất cấp 3.137,235 tấn gạo (tỉnh Trà Vinh 1.563,12 tấn, tỉnh Đắk Nông 332,535 tấn, tỉnh Quảng Bình 1.241,58 tấn) để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và xuất cấp 400,56 tấn gạo cho tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Tại Quyết định số 16/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.325,955 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cho nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại Quyết định số 18/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 243,15 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bắc Kạn, Kon Tum để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Ngày 30/12/2022, tại Quyết định số 1654/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao xuất cấp không thu tiền 5.753,43 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận (1.183,095 tấn), tỉnh Sóc Trăng (3.927,69 tấn), tỉnh Cao Bằng (642,645 tấn) để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.