Kính mời đại diện quý khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam có năng lực và có nhu cầu mua lô hàng để sản xuất hoặc kinh doanh thương mại tham gia chào mua.

I. Thông tin về lô hàng

+ Hàng hóa: Tinh quặng chì ôxít

+ Số lượng chào bán: 2.000 tấn ± 10%

II. Thông tin chi tiết chào hàng

1. Thời gian phát hồ sơ tham dự: Từ 07h30' ngày 18/8/2021 đến 15h00’ ngày 7/9/2021 tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

2. Thời gian chốt nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ đến 15h30’ ngày 8/9/2021.

3. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ: 16h00’ phút ngày 8/9/2021 tại Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên)

4. Địa chỉ thông báo và niêm yết Đấu giá hàng hoá: Thông tin phiên đấu giá hàng hóa được đăng tải trên Thời báo tài chính Việt Nam; trên trang mạng điện tử Website: http://kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại Trụ sở của TMC.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Điện thoại: 0208.3847229; Fax: 0208.3847097 trong giờ làm việc hành chính./.

TMC