Kính mời Quý khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam là nhà sản xuất, có chức năng và nhu cầu mua Tấm dương cực thu hồi và Bột ôxít đồng để sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất tham gia Chào trả giá cạnh tranh để mua chủng loại hàng hóa và số lượng hàng hóa chào hàng trong phiên Chào trả giá cạnh tranh này, cụ thể như sau:

1.Thông tin về phiên Chào trả giá cạnh tranh:

1.1. Tên hàng hóa:

(1) Tấm dương cực thu hồi.

(2) Bột ôxít đồng

1.2. Xuất xứ: tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên – Khu CN Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

1.3. Quy cách, phẩm cấp: được nêu cụ thể trong hồ sơ mời chào hàng.

1.4. Các thông tin về số lượng, thời gian giao hàng, giá sàn, công thức tính giá được quy định trong bộ Hồ sơ mời tham gia Chào trả giá cạnh tranh.

2. Địa điểm giao hàng: Tại kho Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên – Khu CN Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

3. Địa chỉ thông báo và niêm yết Chào trả giá hàng hoá: Thông tin Chào hàng hóa được đăng tải trên Thời báo tài chính Việt Nam, trang mạng điện tử: kimloaimau.com.vn, niêm yết tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, từ 07h30 ngày 27 tháng 01 năm 2021.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký nhận hồ sơ mời tham gia Chào trả giá cạnh tranh: Từ 07h30 ngày 27/01/2021 đến 15h00 ngày 03/02/2021(trừ ngày lễ, ngày nghỉ),tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - Vimco.

Số điện thoại liên hệ: 0208.3847222 & 02083847229./.

Vimico