Nhiều chính sách hỗ trợ về thuế sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Ảnh: NHẬT MINH

Nhiều chính sách hỗ trợ về thuế sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Nhật Minh

Thu ngân sách dự báo sẽ gặp khó khăn

Ngay từ đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh trong nước đã tái bùng phát và đến nay đã lây lan ra 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điều này sẽ tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thu NSNN tháng 1/2021 do Tổng cục Thuế quản lý đạt 134.000 tỷ đồng, đạt 12% so với dự toán, chỉ bằng 81,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 2.450 tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán. Thu nội địa đạt 131.550 tỷ đồng, bằng 12% dự toán, bằng 83,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Do xác định có nhiều khó khăn, thách thức trên đây, nên Tổng cục Thuế cho biết sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp đã được Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra, phấn đấu hoàn thành dự toán đã được Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, các luật thuế và các văn bản hướng dẫn.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó chánh Văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, cùng với việc đưa các chính sách thuế mới vào cuộc sống, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, Tổng cục Thuế sẽ triển khai nghiêm túc các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính.

“Ngành Thuế sẽ đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Đăng tải kịp thời các hướng dẫn về việc gia hạn, nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng” - ông Huy nói.

Tập trung hỗ trợ người nộp thuế

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covod-19, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai, rà soát lại toàn bộ các nguồn thu năm 2020 và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2021. Thực hiện giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho các cục thuế tăng tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh và phù hợp với diễn biến hồi phục của nền kinh tế tại từng địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu tập trung thu NSNN ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế theo tinh thần Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2021, ngành Thuế đã chủ động nắm bắt kịp thời mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình thu NSNN, tiến hành đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động của các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN của các cục thuế, nhất là các địa phương có dịch.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo cục thuế các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng. Đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng đến từng ngành, lĩnh vực, từng người nộp thuế; tổng hợp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thu ngân sách.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp, từ Tổng cục Thuế đến các chi cục thuế vận hành hiệu quả 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế. Qua tìm hiểu được biết, hệ thống đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, giúp ngành Thuế có một công cụ để giải đáp vướng mắc của người nộp thuế bằng phương thức điện tử, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế trong việc tiếp cận thông tin quy định về chính sách thuế, về quản lý thuế, cũng như dễ dàng thực hiện thủ tục thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đẩy mạnh quản lý thuế theo rủi ro, từ đó hỗ trợ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc khai và quyết toán thuế, ngành Thuế tiếp tục triển khai trên diện rộng các ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó đẩy mạnh công tác hiện đại hóa ngành Thuế. Đồng thời, tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu khó khăn và tạo thuận lợi nhất cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài sớm vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Nhật Minh