TT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Đây là một trong những ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa kết thúc chiều 1/9.

Có khả năng hoàn thành 14 chỉ tiêu của năm 2015

Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2015, dự báo cả năm 2015 và định hướng năm 2016; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, dự toán NSNN 2016; Báo cáo kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước …

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động bất thường như giá dầu giảm, đồng nhân dân tệ giảm giá, nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối diện với các khó khăn, thách thức như giá dầu thô diễn biến khó lường; việc thực hiện tái cơ cấu còn chậm; thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh chưa đạt như mong muốn; sản xuất và tiêu thụ nông sản còn nhiều khó khăn...

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế nước ta tiếp tục ổn định tích cực, lạm phát thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm 0,07%. Tín dụng đối với nền kinh tế đến ngày 20/8 tăng 9,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt gần 106 tỉ USD, tăng 9%. Thu NSNN đạt hơn 67% dự toán năm, tăng 7% so với cùng kì. Tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 13 tỉ USD, tăng hơn 30%; vốn thực hiện ước đạt 8,5 tỉ USD, tăng 7,6%.

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, nếu không có gì đột biến, chúng ta có khả năng hoàn thành 14 chỉ tiêu năm 2015 như đã báo cáo Quốc hội. Về tình hình kinh tế vĩ mô thời gian tới, Thủ tướng lưu ý không để lạm phát quá thấp mà phải chủ động kiểm soát theo mục tiêu để tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển.

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,7%

Định hướng cho năm 2016, Chính phủ thống nhất đặt ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như tăng trưởng GDP khoảng 6,7%, lạm phát khoảng 5%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP...

Về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020, các ý kiến thảo luận tại phiên họp thống nhất giảm tối đa số lượng chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng lồng ghép các chương trình có cùng mục tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, sẽ thu gọn từ 61 chương trình còn 21 chương trình.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã nghe, cho ý kiến đối với một số nội dung như: Cơ chế, chính sách vay vốn miễn áp dụng quy định về tài sản thế chấp, có bảo lãnh Chính phủ cho dự án đầu tư các đội bay của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; việc áp dụng Nghị định 66/2002/NĐ-CP về định mức hành lí của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, quà tặng nhập khẩu miễn thuế từ ngày 1/3/2015 đến ngày 1/10/2015; việc tính thuế giá trị gia tăng đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước; việc phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Báo cáo về phương án xử lí cụ thể đối với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp, trước và sau tháng 4/1993; Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 cấp quốc gia; các Tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật về hội./.

H.Y