ghi
Hợp tác tăng cường tính công bằng trong dịch vụ phòng khám. Ảnh: Huy Phong

Theo bác sỹ Nguyễn Ánh Vân, Giám đốc Phòng khám Vietlife, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế và xã hội. Sự ra đời của y tế tư nhân giúp giải quyết một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế.

Tuy nhiên, các nghiên cứu mới nhất ở Việt Nam cho thấy, chi phí y tế do người bệnh tự chi trả trong nhiều năm qua luôn ở mức cao trên 50%. Trong khi đó trên thế giới, mức tự chi trả trên 40% đã tạo ra nguy cơ về bất bình đẳng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế.

Hiện nay, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ y tế bao gồm cả tư nhân và Nhà nước đã cố gắng giảm thiểu sự bất bình đẳng bằng các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho những đối tượng nguy cơ và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên những hoạt động này vẫn mang tính chất vụ việc hơn là tạo ra những thay đổi nền tảng giúp cải thiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, giai đoạn 2014 – 2015, Phòng khám đa khoa Vietlife và Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số - CCIHP sẽ cùng nhau phối hợp nhằm tăng cường tính công bằng trong dịch vụ phòng khám. Cải thiện sự hợp tác y tế tư nhân với các tổ chức phi chính phủ trong vận động chính sách và truyền thông nhằm thay đổi nhận thức (hướng tới thay đổi hành vi) của người dân về công bằng sức khỏe./.

Lan Hương