T

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế vừa trao phần thưởng cho các đơn vị thuế có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2014.

Đồng thời, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015 đã được Cục Thuế ban hành; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới, sửa đổi bổ sung đến người nộp thuế.

Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, với những chỉ tiêu cụ thể là: Giải quyết 100% hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính thuế, đảm bảo đúng theo quy định; thực hiện đúng Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo 100% ý kiến, văn bản hỏi của người nộp thuế được giải đáp kịp thời, đúng chính sách; siết chặt công tác quản lý thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, thuộc đối tượng chịu thuế trên địa bàn được đưa vào quản lý kê khai nộp thuế theo quy định.

Toàn ngành tăng cường công tác quản lý thu nợ thuế, xử lý có hiệu quả các khoản nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2015 được giao. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng quy trình, số tiền theo quyết định xử lý sau thanh tra được thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước. 100% các đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng chính sách, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nội bộ và các cuộc thanh tra đột xuất theo đúng quy định của ngành.

Cùng với đó, toàn ngành Thuế Phú Thọ chung sức xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh trở lên; thực hiện nghiêm 10 điều kỷ luật của ngành; quy định về những tiêu chuẩn cần “xây” và những điều cần “chống” đối với cán bộ, công chức thuế... Đồng thời, toàn ngành thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng và chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành; thực hiện tốt quy chế quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm trong quản lý tài chính nội bộ ngành…/.

Văn Học