Theo EVN, dự kiến có 6 tổ máy phát điện mới được đưa vào vận hành, với tổng công suất đạt 177,5MW, bao gồm tổ máy 2 Thủy điện Khe Bố - 50MW; tổ máy 4 Thủy điện Bá Thước 2 - 20MW; tổ máy 2 và 3 Thủy điện Văn Chấn - 38MW; tổ máy 2 Thủy điện Đam Bri - 37,5MW; tổ máy 2 Thủy điện Srepok 4A - 32MW.

Đánh giá chung về kế hoạch cung cấp điện tháng 8, miền Bắc vào mùa lũ, tại miền Trung và miền Nam tình hình thủy văn các hồ thủy điện nhiều khả năng được cải thiện nên khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện sẽ được nâng cao đáng kể./.

Ngô Huệ