Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

Toàn cảnh hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị.