Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có Quyết định số 57/QĐ-TCDT ngày 27/01/2015 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Dương, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước giữ chức Chánh Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Cũng trong cùng ngày, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TCDT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Khiếu Thị Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tổng cục Dự trữ Nhà nước./.

Phương Quyên