các cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tư sẽ phải làm cả ngày thứ 7 và chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Ảnh: Việt Tuấn

Theo công văn này, KBNN đề nghị Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nội dung: Tổ chức chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tư thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của KBNN về công tác kiểm soát chi NSNN năm 2013, 2014; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Rà soát, chuẩn bị các diều kiện làm việc và tổ chức kiểm soát thanh toán vốn đầu tư liên tục các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật).

Bên cạnh đó, KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN cần tổ chức họp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để thông báo cụ thể về thời gian thanh toán năm 2013 đối với từng nguồn vốn, trao đổi nắm bắt và có biện pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn, kiến nghị của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản chi NSNN, góp phần hoàn thành dự toán ngân sách năm 2013 được giao.

Đặc biệt, KBNN nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, gây khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình kiểm soát thanh toán; không được yêu cầu thêm những hồ sơ, tài liệu khác so với quy trình kiểm soát, thanh toán của KBNN. Các đồng chí giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố, giám đốc Sở Giao dịch chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc nếu để xảy ra tiêu cực tại đơn vị.

Hạnh Thảo