Ngân sách nhà nước vẫn đảm bảo đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán Ảnh: Hà Linh

Trong đó, số thu nội địa đạt 317.740 tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán, tăng 10,8% (không kể thu tiền sử dụng đất thì đạt 59,4% dự toán, tăng 13,1%).

Có 5/14 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thu theo dự toán (đạt 67% trở lên); 9/14 khoản thu, sắc thuế còn lại đạt thấp hơn so với yêu cầu, bao gồm các khoản thu quan trọng là: thu từ khu vực DNNN (đạt 54,6%), khu vực có vốn FDI (đạt 66,4% ), khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 57,5%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 61,3%)...

Ước tính có 23 địa phương thu đạt tiến độ dự toán; 40 địa phương còn lại tiến độ thu chưa đạt yêu cầu; trong đó có các địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu….

So với cùng kỳ năm 2012, có 57 địa phương thu đạt và vượt, tuy nhiên mức tăng không lớn; 6 địa phương còn lại (Hà Nội, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc và Đắk Nông) mức thu thấp hơn.

Thu từ dầu thô đạt 72.980 tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, trên cơ sở giá dầu bình quân 8 tháng đạt khoảng 111,5 USD/thùng, tăng 21,5 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 9,9 triệu tấn, bằng 70% kế hoạch.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 90.100 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN 8 tháng đầu năm ước 604.670 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2012. Bội chi NSNN 8 tháng ước 119.850 tỷ đồng, xấp xỉ 74% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Chi tháng 8 ước đạt 75.000 tỷ đồng, bội chi trong tháng ước 24.900 tỷ đồng

Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách tăng lương cơ sở (từ 1.050.000 đồng/tháng lên 1.150.000 đồng/tháng) từ 1/7/2013 và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Đức Minh