Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 100) là chương trình uy tín, do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD - VCCI) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức thường niên từ năm 2016.

Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững vinh danh tập đoàn Phenikaa lần thứ 5 liên tiếp

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Phenikaa nhận bằng chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững

Hơn một thập kỷ phát triển, Tập đoàn Phenikaa luôn coi phát triển bền vững là kim chỉ nam đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Phenikaa xây dựng và củng cố nội lực để trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 30 đơn vị thành viên trong nước và quốc tế, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn công nghệ, công nghiệp hàng đầu trên nền tảng sản xuất thông minh, công nghệ thông minh, vật liệu thông minh.

Tập đoàn xây dựng và phát triển hệ sinh thái chủ động và bền vững theo định hướng đổi mới sáng tạo trên cơ sở mối liên kết chặt chẽ của mô hình 3 nhà: nhà giáo dục – nhà khoa học – nhà sản xuất kinh doanh./.