Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.430 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,15 - 8,90%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,44%/năm, cao hơn 0,49%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.100 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,45 - 9,50%/năm. Kết quả, huy động được 570 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,65%/năm, cao hơn 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/9/2013).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 25.997 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu./.

D.T