Cụ thể, quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Traphaco (mã giao dịch: TRA) bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể, công ty có 7 thành viên HĐQT, trong đó chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Trang do vi phạm quy định công bố thông tin. Theo đó, Công ty Trang bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty Trang CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu như báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2021, BCTC quý III năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) 6 tháng đầu năm 2021...

Traphaco bị phạt vì không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty Trang còn bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty CBTT không đầy đủ tại báo cáo tình hình QTCT năm 2021, báo cáo tình hình QTCT bán niên năm 2022, báo cáo tình hình QTCT năm 2022.

Theo BCTC kiểm toán năm 2021, BCTC soát xét bán niên năm 2022, BCTC kiểm toán năm 2022, Công ty có phát sinh giao dịch vay tiền của thành viên HĐQT. Tuy nhiên, tại các báo cáo Công ty không trình bày giao dịch giữa công ty với người có liên quan nêu trên; Công ty không trình bày thông tin về HĐQT độc lập, HĐQT không điều hành tại Báo cáo tình hình QTCT năm 2021 và Báo cáo tình hình QTCT bán niên năm 2022./.