Cơ quan thuế gấp rút triển khai các nội dung mới của hai luật thuế sửa đổi Ảnh: T.N

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn triển khai các công việc sau:

Phối hợp với các cơ quan hữu quan tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân về hai Luật thuế sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế Giá trị gia tăng (Luật thuế mới).

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện và thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện: Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở từ ngày 1/7/2013; thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Từ ngày 1/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề.

Riêng thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau: Từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 1/7/2013.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành và ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.

Đức Minh