Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu hôm nay của Kho bạc Nhà nước có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.765 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 30 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,40%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/4/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có khối lượng trúng thầu.

Như vậy, so với tuần trước, tính từ đầu năm 2015 đến nay, lượng trái phiếu huy được của Kho bạc Nhà nước không nhiều thay đổi, với tổng khối lượng huy động đạt 62.100,91 tỷ đồng./.

D.T