Thực hiện chương trình đào tạo năm 2024 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), từ ngày 27-29/5/2024, tại trụ sở cơ quan, UBCKNN đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra, giám sát năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, công tác giám sát, thanh kiểm tra, thực thi pháp luật có vai trò rất quan trọng trong thực thi nhiệm vụ quản lý giám sát của UBCKNN.

Hiện nay, việc thực hiện công tác giám sát, thanh kiểm tra tại UBCKNN đã được thực hiện thống nhất theo các quy trình nghiệp vụ, sổ tay hướng dẫn. Trong thời gian tới, để ngày càng hoàn thiện khung chuẩn chung của Ủy ban nhằm hỗ trợ cho các cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ đúng theo quy định tại Luật Thanh tra, UBCKNN sẽ rà soát lại hệ thống các quy trình nghiệp vụ và sổ tay hướng dẫn công tác thanh tra, giám sát.

Đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ công chức làm công tác giám sát, thanh kiểm tra, thực thi pháp luật của UBCKNN, Phó Chủ tịch UBCKNN khẳng định, đây là việc rất cần thiết và được UBCKNN quan tâm, chú trọng thực hiện.

Do đó, lãnh đạo UBCKNN hy vọng, hội nghị tập huấn với nội dung chia sẻ đến từ các báo cáo viên giàu kinh nghiệm sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho các cán bộ của UBCKNN để ngày càng hoàn thiện kỹ năng, chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác được giao.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ rà soát lại hệ thống các quy trình nghiệp vụ thanh tra, giám sát
Ông Nguyễn Đức Khanh - Phó hiệu trưởng Trường cán bộ Thanh tra - Thanh tra Chính phủ trình bày tại hội nghị tập huấn. Ảnh: SSC

Nội dung mỗi chuyên đề cung cấp nhiều thông tin từ cơ sở pháp lý đến kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra; xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị và các vấn đề liên quan đến phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Các báo cáo viên đã gợi mở nhiều vấn đề thảo luận sôi nổi, cũng như giải đáp chi tiết đối với những câu hỏi của các cán bộ UBCKNN về khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo.

5 nội dung tập huấn liên quan đến công tác thanh tra, giám sát

Trong thời gian diễn ra hội nghị tập huấn, các chuyên gia đã chia sẻ nội dung 5 chuyên đề, bao gồm: Quy trình tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn, các vấn đề cần lưu ý; kinh nghiệm và các vấn đề cần lưu ý trong tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm trên thị trường chứng khoán; đảm bảo an toàn, an ninh mạng và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sử dụng mạng viễn thông, công nghệ thông tin để phạm tội, thực hiện vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.