Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, trong thời gian gần đây, có một số doanh nghiệp có dấu hiệu thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán (nghiệp vụ môi giới chứng khoán) thông qua hệ thống website và các app giao dịch (Công ty cổ phần Đầu tư con đường xanh (Greenway Investment) với website www.greenstock.vn và app Greenstock,…), khi không được UBCKNN cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán tiếp tục cảnh báo về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên mạng
Ủy ban Chứng khoán cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng. Ảnh: T.L

Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình. UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Trước đó, UBCKNN cũng đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được cấp phép như: Tititada, Anfin, Infina,… Các website, app giao dịch này huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng khoán, có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không được UBCKNN cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán./.