Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, dự kiến sẽ khai mạc ngày 22/5 tới.

Theo chương trình, tại phiên họp 23, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội; xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính.

Trong đó, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), UBTVQH sẽ dành 1/2 ngày làm việc để tiếp tục cho ý kiến. Theo báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, đến nay có trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân đóng góp về dự án luật rất quan trọng này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH tập trung quan tâm cho ý kiến những nội dung lớn như chủ trương thể chế hóa Nghị quyết 18-NQ/TW về các chính sách pháp luật về đất đai hiện nay, cũng như một số vấn đề lớn, khó như vấn đề về tài chính đất đai và phương pháp định giá đất; việc sửa đổi các luật khác có liên quan như thế nào nhất là các dự án luật đang được trình Quốc hội để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 23

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH nghiên cứu cho ý kiến về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các nội dung căn cứ vào thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng hiện nay; việc tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu, xử lý tình trạng sở hữu chéo; quản lý tài sản đảm bảo; vấn đề thanh tra, kiểm tra, giám sát; những nội dung cần luật hóa từ Nghị quyết 42 của Quốc hội…

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là dự án nhận được sự quan tâm của công dân Việt Nam ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua theo thể thức rút gọn nên càng phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.

Tại phiên họp này, cùng với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (đồng thời xem xét việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023) nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6 và HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND bầu phê chuẩn vào các kỳ họp cuối năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 23

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 23

Trong công tác giám sát, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2023; Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021; Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đối với việc quyết định vấn đề quan trọng, tại phiên họp này UBVTQH sẽ cho ý kiến về các nội dung: xem xét tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030; xem xét, quyết định việc sử dụng kinh phí để mua bù một số mặt hàng trong dự trữ quốc gia. Và theo thông lệ, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện Quốc hội tháng 4.

Nêu rõ khối lượng công việc của phiên họp rất lớn, thời gian khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị từng thành viên UBTVQH phát huy tinh thần từ đầu khóa đến nay nghiên cứu kỹ không chỉ lĩnh vực mình phụ trách mà còn góp ý cho cả những lĩnh vực liên quan để đóng góp chung vào công tác của UBTVQH; các cơ quan của Chính phủ, cơ quan hữu quan cần phải bám sát lịch trình, cung cấp tài liệu kịp thời, cử cán bộ có trách nhiệm tham dự các cuộc họp để đảm bảo cho chất lượng của phiên họp đạt kết quả tốt nhất.