Thông tin được ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại Hội thảo Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ trong tiến trình xây dựng xã hội học tập, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức ngày 8.9.2015.

Ông Hinh cho biết, hiện nay số lượng người đi học xóa mù chữ rất ít, nếu như những năm trước là hơn 60 nghìn người học xóa mù chữ và sau xóa mù chữ thì năm 2014 - 2015, số lượng người đi học chỉ còn hơn 28 nghìn người. Trong khi đó, theo số liệu báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo địa phương, số người mù chữ là hơn 1,5 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi.

Lý giải nguyên nhân của thực trạng trên, ông Hinh cho rằng, ở một số địa phương, công tác xóa mù chữ chưa được các cấp chính quyền thực sự quan tâm, nhận thức của người dân về công tác xóa mù chữ còn hạn chế. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên dạy xóa mù chữ thiếu tính chuyên nghiệp. Một số địa phương chưa đầu tư nghiên cứu, biên soạn các tài liệu dạy và học xóa mù chữ đặc thù phù hợp với từng vùng miền và đối tượng người học cụ thể./.

Hồng Quyên