Dự kiến giao dịch thành công, VCG sẽ nâng sở hữu tại ND2 lên xấp xỉ 26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 52%. Thời điểm chào mua dự kiến trong quý I và II/2021 sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, VCG cũng chào mua 2,88 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vinaconex 25 (VCC), qua đó, muốn nâng sở hữu tại VCC lên 9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 75%.

Nguồn vốn được doanh nghiệp dùng nguồn tiền từ nguồn vốn chủ sở hữu, các quỹ và nguồn khác để tiến hành mua cổ phiếu VCC và ND2.

Được biết, năm 2020, VCG đạt 5.495,4 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 42,2% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 1.712,2 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 117,6% và hoàn thành gấp gần 2,1 lần kế hoạch đề ra.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/2, cổ phiếu VCG đóng cửa giá tham chiếu 49.400 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên