Theo đó, tại đại hội cổ đông bất thường của VietinBank Securities, các cổ đông đã biểu quyết và thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị công ty.

Đặc biệt, đại hội cũng đã thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8%.

Theo đó, VietinBank Securities sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là hơn 85,1 tỷ đồng. Như vậy, mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ là 1.149 tỷ đồng (tăng 8% so với trước khi phát hành là 1.064 tỷ đồng).

VietinBank Securities sẽ phát hành cổ tức 8% để tăng vốn điều lệ
Ban chủ tọa điều hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của VietinBank Securities.

Đại hội cũng thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của VietinBank Securities, đồng thời cũng giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục liên quan tới nội dung này.

Về vấn đề nhân sự, đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với bà Hà Thu Phương và bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quan trị là ông Vũ Đức Mạnh – Tổng giám đốc VietinBank Securities.

Thông tin tại đại hội cho biết, ông Vũ Đức Mạnh sinh năm 1981 tại Phú Thọ là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học Tổng hợp Oklahoma, Hoa Kỳ, cử nhân Tài chính ngân hàng – Học Viện Ngân hàng. Ông Vũ Đức Mạnh đã có gần 20 năm công tác tại hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VietinBank, Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ VietinBank, Trưởng phòng Thị trường Vốn ngân hàng VietinBank, Tổng giám đốc VietinBank Securities.

Ngoài ra, đại hội cũng đã miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Thế Hưng và bầu bổ sung 1 kiểm soát viên là bà Trần Thị Kim Oanh - Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Khối quản lý rủi ro, VietinBank./.