Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cấu trúc các doanh nghiệp Nhà nước, tạo đà cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Vinatex đã thực hiện tiến trình cổ phần hóa công ty mẹ Tập đoàn và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam ngày 6/5 vừa qua.

Sau cổ phần hóa Vinatex sẽ có cơ hội hoạt động tốt hơn, giữ vững vai trò nòng cốt, đầu kéo quan trọng của ngành Dệt May Việt Nam. Trong 15 năm thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Hầu hết các đơn vị của Tập đoàn sau cổ phần hóa đều phát triển tốt, chia cổ tức từ 20-25%.

"Khi cổ phần hóa nguồn lực tài chính sẽ tăng mạnh, Vinatex sẽ chủ động phát triển thị trường và làm chủ công nghệ, tính toán bước đi phù hợp cho từng lĩnh vực may, sợi, dệt, phụ liệu…xây dựng chuỗi sản phẩm để tăng giá trị gia tăng cho hàng dệt may xuất khẩu, tăng doanh thu nội địa", ông Trường cho biết.

Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 500 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 255.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 3.000.850 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 120.000.000 cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 121.999.150 cổ phần, chiếm 24,40% vốn điều lệ.


Tố Uyên