Xác định dư địa thu lĩnh vực thương mại điện tử có tiềm năng lớn, tuy nhiên công tác quản lý thu gặp phải nhiều khó khăn trong việc xác định đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, thu nhập tính thuế… Đồng thời, cơ quan thuế rất khó kiểm soát các giao dịch kinh doanh, kiểm soát dòng tiền để quản lý đối tượng thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Vĩnh Phúc: Sẽ xử lý người kinh doanh thương mại điện tử không kê khai, nộp thuế
Công chức thuế Cục Thuế Vĩnh Phúc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Trước thực tế đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Cụ thể, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về cung cấp thông tin thương mại điện tử đến toàn bộ người nộp thuế, đặc biệt tới các tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử thuộc địa bàn quản lý; chú trọng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dịch vụ số thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật.

Cùng đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu và phối hợp với các sở, ngành để quản lý đối tượng thu. Sử dụng thông tin tại mẫu báo cáo được hỗ trợ trên ứng dụng Data Warehouse để kiểm soát lỗi dữ liệu của sàn thương mại điện tử gửi đến như: tính bất hợp lý, không đầy đủ thông tin, dữ liệu có dấu hiệu thiếu tin cậy, theo đó đôn đốc, hướng dẫn các sàn kịp thời gửi lại dữ liệu đầy đủ, đúng theo quy định.

Cục Thuế Vĩnh Phúc thực hiện phân nhóm đối tượng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo yêu cầu quản lý để đưa vào danh sách rà soát. Cơ quan thuế hướng dẫn đối tượng rà soát thực hiện các thủ tục đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thuế), tự khai, tự nộp thuế theo quy định pháp luật.

Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng đã phối hợp với Sở Công thương để trao đổi thông tin về các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, để hướng dẫn sàn thực hiện cung cấp thông tin theo quy định; khai thác dữ liệu do các sàn thương mại điện tử cung cấp để phục vụ công tác quản lý thuế.

Đại diện Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, đã chỉ đạo các chi cục thuế rà soát, đối chiếu với tình hình quản lý thuế thực tế tại địa bàn để xác định các trường hợp có khả năng chưa kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ doanh thu kinh doanh.

Trường hợp thông tin khai thác trên cơ sở dữ liệu có chênh lệch so với số tự kê khai của người nộp thuế thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế giải trình bằng các hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp pháp (xác nhận thanh toán hoặc tài liệu khác có thông tin về xác nhận doanh thu giữa người nộp thuế và sàn thương mại điện tử, ...), hoặc báo cáo thu nhập sẵn có thể tự in trực tiếp từ hệ thống của sàn thương mại điện tử và người nộp thuế cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác.

Trường hợp người nộp thuế không hợp tác, không phản hồi thông báo của cơ quan thuế thì thực hiện lựa chọn một số trường hợp điển hình, lập danh sách, báo cáo lãnh đạo cơ quan thuế xây dựng chương trình phối hợp với các sở, ngành địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tại địa bàn để xác định chính xác tình hình thực tế, từ đó báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật chuyên ngành. Khi phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật thuế, cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý, theo quy định pháp luật./.