Theo báo cáo tài chính quý II, doanh thu của VIX đạt 356 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2020. Trong quý, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 265 tỷ đồng, tăng 116,9 tỷ đồng, tương đương mức tăng 79,2%. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính là 292 tỷ đồng, cùng kỳ khoản này chỉ là 19,3 tỷ đồng. VIX còn có khoản cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính là 71 tỷ đồng, gấp 2,8 lần quý II/2020.

Lãi từ cho vay và phải thu ở mức 36,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần quý II/2020. Doanh thu môi giới đạt 48,5 tỷ đồng, gấp 7,6 lần.

Trong khi đó, chi phí hoạt động cũng gấp 2,5 lần cùng kỳ và lên 206 tỷ đồng. Phần lỗ tài sản tài chính FVTPL cũng tăng mạnh lên mức 180,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần, trong đó, lỗ bán tài sản tài chính là 88 tỷ đồng và chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính là 92 tỷ đồng.

Kết quả, VIX báo lãi sau thuế quý II đạt 107,8 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước (70,7 tỷ đồng). Mặc dù vậy, mức lợi nhuận này của VIX là thấp nhất trong vòng 4 quý vừa qua, đặc biệt là trong quý I/2021, công ty này lãi sau thuế đạt tới 319 tỷ đồng.

Lý giải về sự chênh lệch lợi nhuận giữa quý II/2021 so với cùng kỳ, báo cáo giải trình của VIX cho biết, ngoài lãi đến từ FVTPL, thì doanh thu từ môi giới của công ty còn tăng tới 411% (tăng 68 tỷ đồng) và doanh thu từ bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính tăng 240% so với quý II/2020 (3,3 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng năm 2021, doanh thu của VIX đạt 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ đồng và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm 2021.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản đạt 2.921 tỷ đồng, tăng 38% so với số cuối năm ngoái. Cho vay hoạt động margin ở mức gần 1.100 tỷ đồng, tăng 59% so với cuối năm trước và chỉ tương đương so với cuối quý I./.

Duy Thái