Người có liên quan trong giao dịch với công ty là ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị và vợ là bà Lê Thị Thanh Lệ. Bà Lệ hiện cũng đang là phó tổng giám đốc công ty.

Theo hợp đồng giao dịch, vợ chồng ông Bình – bà Lệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất của ông Bình – bà Lệ cho VPG.

Tài sản chuyển nhượng nằm tại Lô số 123 BT02 Chung cư số 97, đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Tuy nhiên, VPG không công bố giá trị giao dịch và diện tích lô đất và nhà cụ thể ra sao, chỉ đưa ra thông tin là giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đức - Tổng giám đốc công ty, đàm phán các điều khoản hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), ký kết; thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng…

Được biết, hiện VPG cũng đang cần huy động vốn thông qua kế hoạch phát cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu chào bán là 30 triệu cổ phiếu, giá trị chào bán là 300 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu được dự kiến là 540 tỷ đồng.

Trong đó, công ty dự định dùng 254 tỷ đồng để trả tiền nhà cung cấp, dùng 232 tỷ đồng thành toán LC nhập khẩu than cốc, 54 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA. Các khoản chi này đều dự định thực hiện trong quý I/2022./.

Chí Tín