Cụ thể, cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư sao A.D.C đã hoàn thành đợt bán bớt cổ phiếu VSC đề giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,4% xuống còn 6,89%.

Trước khi thực hiện đợt thoái vốn trên, Công ty Đầu tư sao A.D.C là cổ đông lớn thứ hai của VSC, chỉ sau cổ đông lớn nhất là Công ty cổ phần Vận tải Safi. Sau khi Công ty Đầu tư sao A.D.C thoái vốn, cổ đông lớn thứ hai là một cá nhân.

Động thái thoái vốn của A.D.C diễn ra sau khi Container Việt Nam có một đợt biến động nhân sự với sự thay đổi tổng giám đốc và nhiều thành viên hội đồng quản trị.

Vừa qua, Viconship đã bổ nhiệm tổng giám đốc mới là ông Bùi Minh Hưng, nguyên giám đốc Green Port.

Đồng thời, công ty cũng đã tiếp nhận và chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Tiến Dũng, thành viên hội đồng quản trị.

Chỉ sau đó ít ngày, một thành viên khác của hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Tiến cũng có đơn từ nhiệm, thời gian đề nghị từ nhiệm là từ 15/9/2021.

Trước khi ông Tiến xin thôi việc, Hội đồng quản trị Viconship cũng vừa có nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thế Duy.

Hồi giữa năm 2021, cổ đông ngoại nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu lớn tại Viconship là KWE Beteilgungen AG cũng đã bán toàn bộ 6,2 triệu cổ phiếu (tương ứng với 11,24% vốn: Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI, Đoàn Thị Tơ, Tạ Kim Chi, Công ty Đầu tư sao ADC, Đoàn Quang Huy…/.

Chí Tín