Gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Ông Chu Tường Anh – Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên cho biết, năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến nhiều nguồn thu ngân sách bị sụt giảm. Trước áp lực nhiều nguồn thu sụt giảm mạnh, Cục Thuế Hưng Yên đã vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vừa chủ động thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Vượt khó tăng thu, tự cân đối ngân sách địa phương
Doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, lũy kế năm 2021, toàn đơn vị thu đạt 14.500 tỷ đồng, vượt 42,2% dự toán Bộ Tài chính giao, vượt 36,8% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao, tăng 10,7% so với năm 2020 thực hiện; trừ tiền sử dụng đất, xổ số cục thuế thu được 10.475 tỷ đồng, vượt 29,8% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 17,3% so với năm 2020 thực hiện. Có 14/15 chỉ tiêu thu hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao.

Cùng với việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào NSNN, Cục Thuế Hưng Yên đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ. Cụ thể, năm 2021, Cục Thuế Hưng Yên đã thực hiện gia hạn nộp thuế cho 1.462 doanh nghiệp và 34 hộ kinh doanh, với số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 1.477 tỷ đồng; miễn, giảm thuế ước khoảng 167 tỷ đồng.

Ông Chu Tường Anh cho rằng, việc miễn, giảm và gia hạn nộp thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, việc miễn, giảm và gia hạn nộp thuế đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, kết quả thu ngân sách cơ quan thuế được giao thực hiện.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hưng Yên, ngoài việc chủ động hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cục thuế còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến hết năm 2021, cục thuế đã tuyên truyền được 529 lượt tin, bài, tiểu phẩm, phóng sự trên các phương tiện truyền thông. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền, giới thiệu về chính sách thuế. Cục Thuế Hưng Yên cũng đã biên soạn, cấp phát 14.628 tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền, hỗ trợ đến người nộp thuế.

Để phòng chống dịch bệnh, Cục Thuế Hưng Yên đã tập trung hỗ trợ người nộp thuế bằng các hình thức điện tử như: Gửi thư điện tử, gửi tin nhắn qua ứng dụng zalo, điện thoại,…; thực hiện hỗ trợ người nộp thuế qua 479 kênh thông tin trực tuyến; tiếp nhận và trả lời đúng thời hạn các vướng mắc người nộp thuế kiến nghị, giải đáp…

Ra quân quyết tâm ghi thêm dấu ấn mới

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN về nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, ông Chu Tường Anh cho hay, năm nay, cục thuế được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao dự toán thu là 15.925 tỷ đồng, tăng 1.425 tỷ đồng so với kết quả năm 2021 thực hiện.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Hưng Yên đã giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu và tổ chức ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn đơn vị.

Cục thuế tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành tại các Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2021 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2022 - 2025; thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích và dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và thu NSNN trên địa bàn để kịp thời có biện pháp đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương chủ động quản lý thu, chống thất thu. Phối hợp với các sở, ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cùng với đó, cục thuế chủ động tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách của tỉnh. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Thực hiện phân cấp để quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiệu quả, sát với thực tế hoạt động. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chính sách sửa đổi, bổ sung.

Cục Thuế Hưng Yên tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang tính giáo dục, thuyết phục cao nhằm đem lại hiệu quả thiết thực theo định hướng cải cách, hiện đại hoá của ngành. Thường xuyên tổ chức đối thoại, trả lời kịp thời, chính xác, nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế khi được yêu cầu; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách về thuế.

“Song song với đó, cục thuế tổ chức thu thập thông tin, phân tích thông tin để lựa chọn và hoàn chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đúng quy định. Tập trung kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế tại bàn và đôn đốc thu nộp số thuế còn thiếu ngay từ đầu năm. Đảm bảo cơ bản hồ sơ khai thuế được kiểm tra theo quy định; kiểm tra hoàn thuế chính xác, đúng hạn; tăng cường công tác kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định,...” – ông Chu Tường Anh chia sẻ.

Cùng với đó, Cục Thuế Hưng Yên thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu NSNN, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện đề án chống thất thu NSNN trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo Chỉ thị số 19/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro; đảm bảo thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo đúng kế hoạch, chất lượng và thời gian quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng lĩnh vực trọng điểm, các mặt hàng nhạy cảm, ưu tiên lĩnh vực còn thất thu, các đơn vị có nhiều rủi ro, đặc biệt là tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế.

Dấu ấn tăng thu sau 5 năm tự cân đối thu - chi ngân sách

2017 là năm đầu tiên tỉnh Hưng Yên thực hiện tự cân đối thu – chi ngân sách và có phần điều tiết về Trung ương, sau 5 năm tự cân đối thu – chi, số thu ngân sách trên địa bàn không ngừng tăng trưởng. Năm 2017, Hưng Yên thu ngân sách hơn 11 nghìn tỷ đồng, vượt 10,9% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 28,7% so với năm 2016. Năm 2018, thu vượt 17,5% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 14,4% so với năm 2017. Năm 2019, thu vượt 32,4% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 24,1% so với năm 2018. Năm 2020, thu vượt 30,2% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 6,7% so với năm 2019. Năm 2021, mặc dù chịu tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, song tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn đạt 14.500 tỷ đồng, vượt 42,2% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 10,7% so với năm 2020; vượt 36,8% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao.