thue

Ảnh minh họa.

Nghiên cứu trên do chuyên gia Jorgen Juel Andersen của BI Norwegian Business School, Niels Johannesen của Đại học Copenhagen và Bob Rijkers của WB soạn thảo.

Theo các tác giả của nghiên cứu trên, số tiền viện trợ được giải ngân cho các nước phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn vốn viện trợ trùng khớp với mức tăng mạnh số lượng khoản tiền gửi ở các trung tâm tài chính nước ngoài - vốn nổi tiếng về việc bảo mật thông tin và quản lý tài sản của các cá nhân.

Số liệu thống kê của nghiên cứu trên cho thấy, hoạt động giải ngân các khoản tiền viện trợ đã được thể hiện qua số lượng các khoản tiền gửi gia tăng tại các “thiên đường thuế” như Thụy Sỹ, Luxembourg, Quần đảo Cayman và Singapore.

Nghiên cứu trên - thu thập số liệu của 22 trong số những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhất vào nguồn vốn viện trợ (hầu hết là ở châu Phi) – đã so sánh số liệu về hoạt động giải ngân tiền viện trợ của WB với số liệu về các khoản tiền gửi nước ngoài của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).

Theo nghiên cứu trên, tỷ lệ số tiền viện trợ dành cho một quốc gia phụ thuộc viện trợ ở mức trung bình cao chuyển thành các khoản tiền gửi ở các "thiên đường thuế" là 7,5%./.

Theo TTXVN