hoithao

Theo bà Nguyễn Thị Cúc- Chủ tịch VTCA, Bộ Tài chính Việt Nam đã ra Quyết định 420/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch phát triển hệ thống ĐLT đến năm 2020.

Theo đó, việc phát triển hệ thống ĐLT ở Việt Nam theo hướng: đẩy mạnh việc xã hội hoạt động hỗ trợ người nộp thuế, tăng dần số lượng ĐLT và nâng cao chất lượng dịch vụ do ĐLT cung cấp; mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ của lý thuế; xây dựng hệ thống ĐLT thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế...

Hệ thống ĐLT hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế, giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho các cơ quan thuế và người nộp thuế thực thi pháp luật thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Theo ông Shinich Kudu - Chủ tịch hội kế toán công Tokyo, phương châm hoạt động của Hiệp hội đại lý thuế Tokyo - Nhật Bản được dựa trên nhiều tiêu chí, đơn cử như: Nắm bắt một cách chính xác những thay đổi về kinh tế xã hội, hoàn thành sứ mệnh của đại lý thuế, xây dựng chính sách thuế và chính sách ĐLT cho nhân dân;

Đẩy mạnh các hoạt động đóng góp cho xã hội, phát huy vai trò chức năng của ĐLT. Bên cạnh đó, trong chuỗi các chính sách kinh tế nền kinh tế Nhật Bản, đưa ra các đề xuất, hợp tác tập trung vào chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng long tin của nhân dân.

Theo thông tin được đưa ra từ hội thảo, tính đến 30/3/2014, số cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là 1.813 người; số lượng ĐLT đăng ký hoạt động hành nghề là 158.

Tuy nhiên, các ĐLT đều có quy mô nhỏ, doanh thu phát sinh từ hoạt động dịch vụ thủ tục về thuế thấp, một số không phát sinh doanh thu. Các ĐLT thành lập và đang hoạt động kinh doanh tại trên 20 tỉnh/thành phố khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm vi hoạt động kinh doanh của ĐLT vẫn đang tập trung vào: cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế cho người nộp thuế (khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật).

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ 2011 - 2015 có ít nhất 2.000 người được cấp chính chỉ hành nghề đại lý thuế; tối thiểu 3% số người nộp thuế là pháp nhân sử dụng dịch vụ ĐLT; tối thiểu 80% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do ĐLT cung cấp.

Đức Minh