ngân hàng

Hiện nay, thẩm quyền thực hiện gia hạn nợ do NHCSXH quyết định. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị xem xét sửa đổi Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg (Quyết định số 50) về ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo hướng, bổ sung nhóm những người vay tiền của ngân hàng này bị lừa đảo dẫn đến không có khả năng trả nợ thuộc đối tượng được hoãn, giãn hoặc xóa nợ theo quy định.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định trường hợp người vay chưa trả được nợ đúng kỳ hạn đã cam kết do nguyên nhân khách quan sẽ được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ. Thẩm quyền thực hiện gia hạn nợ do NHCSXH quyết định.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn cử tri làm việc với NHCSXH để được xem xét gia hạn nợ theo quy định.

Về đề nghị xem xét sửa đổi Quyết định số 50, hiện nay căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và ý kiến của cử tri, Bộ Tài chính đã phối hợp với NHCSXH và các bộ, ngành liên quan đã có các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg.

Trong đó nguyên tắc chung khi sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50 bao gồm: các nguyên nhân khách quan được xem xét xử lý nợ phải là những nguyên nhân điển hình, thực sự do yếu tố khách quan, đồng thời phải có đầy đủ căn cứ, cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhằm tránh việc lạm dụng chính sách.

Đồng thời, các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân chủ quan của tổ chức, cá nhân trong vay vốn NHCSXH thì tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nguyên tắc nêu trên, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung một số trường hợp khách hàng vay vốn NHCSXH bị lừa đảo dẫn đến không có khả năng trả nợ được xem xét xử lý rủi ro, cụ thể: “các khoản nợ bị chiếm dụng mà người chiếm dụng chết, mất tích và không còn tài sản để trả nợ; các khoản nợ phải thu hồi theo bản án, quyết định của Tòa án nhưng người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án theo thông báo của cơ quan thi hành án”.

Đối với các trường hợp khách hàng vay vốn NHCSXH bị lừa đảo do các nguyên nhân khác, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn cử tri làm việc với cơ quan công an để được xem xét xử lý, bồi thường theo quy định./.

Minh Anh