cục-thuế-yên-bái-123-4-ok.jpg

Bộ phận một cửa Cục Thuế Yên Bái hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Đức Thủy

Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, xác định công tác kê khai và kế toán thuế là một nội dung quan trọng trong quản lý thuế, theo đó, cục thuế luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là kê khai thuế.

Để làm tốt nhiệm vụ này, cục thuế đã giao các phòng, đội kê khai kế toán thuế thường xuyên rà soát mã số thuế để nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, đồng thời cơ quan thuế các cấp chú trọng việc rà soát thông tin người nộp thuế trên ứng dụng điện tử, kịp thời đôn đốc người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan thuế để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Ông Nông Xuân Hùng cho rằng, việc tăng cường giám sát, đôn đốc việc kê khai thuế nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành, kể cả về kê khai sát với kết quả kinh doanh và thời gian chấp hành theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Cục Thuế Yên Bái thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình khai, nộp thuế của người nộp thuế, tích cực đôn đốc việc kê khai, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Nhờ được chú trọng, việc kê khai thuế do ngành thuế quản lý đã đạt 99,8% trên tổng số tờ khai phải nộp, tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 97,08%; số hồ sơ chậm nộp chỉ còn chiếm 0,2%. Công tác xử lý vi phạm hành chính về khai thuế xử lý cương quyết, không có tình trạng bỏ qua lỗi vi phạm không xử lý.

Báo cáo của Cục Thuế Yên Bái cho thấy, năm 2020, toàn đơn vị đã ban hành 1.047 quyết định xử lý vi phạm người nộp thuế chậm nộp với số tiền xử phạt trên 663 triệu đồng.

Chia sẻ về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kê khai kế toán thuế, đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trao đổi thông tin cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời cơ quan thuế sẽ chủ động kiểm tra, rà soát thường xuyên và nắm bắt kịp thời về số lượng người nộp thuế trên địa bàn.

Năm 2021, Cục Thuế Yên Bái tập trung đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện khai thuế đúng hạn, phấn đấu đạt 98% số doanh nghiệp kê khai đúng thời hạn quy định, 98% số doanh nghiệp khai thuế điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 96% cả 3 tiêu chí do Tổng Cục Thuế đề ra./.

Văn Tuấn